Tips: Veilig opruimen

– Verplaats nooit een brandende of nog warme barbecue.

– Houd kinderen (en huisdieren) uit de buurt van de warme barbecue.

– Houtskool blijft urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles goed dooft. Dek de houtskool met een laag zand af. Blus een eventueel kampvuur met veel water.

– Ruim de as pas op als de barbecue helemaal afgekoeld is!

– Draai de gaskraan bij een gasbarbecue dicht en zet de warmtestand uit.

– Haal bij een elektrische barbecue de stekker uit het stopcontact als deze niet meer gebruikt wordt.

Bron: barbecueveilig.nl